Laosgochina ສະຫມັກທຶນຮຽນຕໍ່ຈີນກັບສະຖາບັນ…ຫມັ້ນໃຈກວ່າ

ສະຖາບັນ laosgochina ເປັນທີ່ປຶກສາຮຽນຕໍ່ປະເທດຈີນຄົບວົງຈອນ ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສີກະສາຕໍ່ປະເທດຈີນ ທັງຄົນລາວ ຄົນໄທແລະຄົນຈີນດ້ວຍປະສົບການກວ່າ 10 ປີ ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນວທາງການຮຽນຕໍ່ທຸກລະດັບຊັ້ນ ລວມເຖິງເປີດອົບລົມພາສາຈີນກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກ່ອນໄປອຍ່າງມືອາຊີບ

ປະກາດດ່ວນຈາກສະຖາບັນ ເປີດຮັບສະຫມັກກົງທຶນລັດຖະບານຈີນທຶນຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີແລະປະລິນຍາໂທປີ 2019 ໂຄວຕ້າຮັບຈໍາກັດ 120 ທ່ານ

ໂຄງການທຶນການເສິກສາຮຽນຕໍ່ປະເທດຈີນທຸກລະດັບຊັ້ນ  Click ສະຫມັກເລີຍ

  1. ໂຄງການຮຽນພາສາຈີນທີ່ຫນານຊາງ 1 ປີພຽງ 2900 $ ຟລີຄ່າຮຽນ + ຄ່າທີ່ພັກ + ວີຊ່າ + ປ້ຽນຂາໄປ 
  2. ໂຄງການທຶນຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາ 3 ປີປະລິນຍາຕີປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກຊໍາລະຄັ້ງດຽວຮຽນຟລີຫໍພັກຟລີຕະຫຼອດຫລັກສູດ 
  3. ໂຄງການທຶນຮຽນຕໍ່ສາຂາແພດສາດແຂວງກວາງຊີລວມໄລຍະເວລາຮຽນປີພ້ອມກຽມພາສາໃນປີທໍາອິດເປີດຮັບຈໍາກັດພຽງທ່ານ 
  4. ໂຄງການຮຽນພາສາຈີນໄລຍະສັ້ນເດືອນມິຖຸນາສິງຫາ (ໄລຍະເວລາ 4-8 ອາທິດ)

ໂຄງການຝຶກອົບລົມພາສາຈີນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  Click ສະຫມັກເລີຍ

  • ພາສາຈີນພື້ນຖານສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນມາກ່ອນຮັບສ່ວນລົດທັນທີ 300,000 ກີບສໍາຫລັບຄາສະໄລຍະຍາວ 3 ເດືອນ 
  • ພາສາຈີນຫລັກສູດ 4 ພັດທະນາທັກສະຟັງເວົ້າອ່ານຂຽນເຫມາະສໍາຫລັບນ້ອງໆທີ່ມີພື້ນຖານພາຈີນມາແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຝຶກການໃຊ້ໃຫ້ຊໍານານແລະໄດ້ຜົນຈິງໃນທຸກໆດ້ານ 
  • ຫລັກສູດເລັ່ງລັດກຽມຕົວໄປຈີນເນັ້ນການນໍາໃຊ້ພາສາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໂດຍຈະຮຽນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໄປຈົນເຖິງ HSK ລະດັບ 3 ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສອບເຂົ້າສາຍເອົາທຶນໄດ້ທີ່ປະເທດຈີນ 
  • ພາສາຈີນທຸລະກິດແລະການສື່ສານໃນອົງກອນສໍາຫລັບອົງກອນຫລືຫນ່ວຍວຽກເອກກະຊົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາສາຈີນນໍາໃຊ້ໃນທຸລະກິດການຄ້າຂາຫລືສື່ສານກັບຄົນຈີນໂດຍເສພາະ (ຮັບສອນນອກສະຖານທີ່) 
  • ຫະລັກສູດຕິວການສອບ HSK ລະດັບ 3-5 ສໍາຫລັບນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງການສອບໃຫ້ໃຫ້ຜ່ານເພື່ອຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາທີ່ປະເທດຈີນ

ພາບປະທັບໃຈນ້ອງໆທີ່ໄດ້ທຶນຮຽນຕໍ່ຈີນຈາກສະຖາບັນ 

ພາບປະທັບໃຈໃນຫ້ອງຮຽນພາສາຈີນຜ່ານກິດຈະກໍາ Chinese For Fun

Laosgochina ຫ້ອງການເປີດທຸກວັນ 0900-2000 ໂມງ ວັນເສົາອາທິດເວລາ 0900-1200 ໂມງ)

Contact: Tel. 020 29989945

Whatsapp: 02029989945

Wechat: laosgochina

Facebook page: facebook.com/laosgochina

© 2019 - www.laosgochina.com. All rights reserved.